Waterdoorlatend

Vikan 2973 Telescopic Waterfed Handle 1615 - 2780 mm Ø32 mm
Vikan 2973 Telescopic Waterfed Handle 1615 - 2780 mm Ø32 mm
Vikan 297352 Aluminium telescopic waterfed handle 1600 - 2780 mm Ø31 mm Black
Vikan 29915 Aluminium Handle waterfed Ø31 mm 1540 mm White
Vikan 299152 Aluminium Handle waterfed Ø31 mm 1565 mm Black
Vikan 299252 Aluminium Handle waterfed Ø31 mm 1025 mm Black
Vikan 299752 Aluminium Handle waterfed Ø31 mm 1935 mm Black